THÔNG BÁO

Về việc quyết định khởi kiện Công ty Cổ phần dịch vụ T-Van Hilo

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG, ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

Công ty chúng tôi nhận được một số hình ảnh, bài viết được phát tán theo kiểu bôi nhọ, vu khống, khiêu khích, xuyên tạc sự thật khách quan, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân Tổng Giám đốc và thương hiệu của Công ty chúng tôi trong thời gian gần đây. Chúng tôi xin cung cấp thông tin cho Quý Khách hàng, đối tác và cổ đông như sau:

Công ty chúng tôi bắt đầu hoạt động từ tháng 10/2015, chuyên về mảng sản xuất, lập trình phần mềm Hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm T-Van, phần mềm kế toán, chăm sóc khách hàng và nhiều phần mềm khác.

Đến tháng 12/2017, các nhân sự chủ chốt thuộc biên chế trả lương của Công ty cổ phần i-HTKK Vietsoftware là TGĐ, ông Giám đốc CNTT, ông Giám đốc kỹ thuật và các nhân sự kinh doanh, hành chính, kế toán, chăm sóc khách hàng, công nghệ thông tin và lập trình viên, các tài liệu, hồ sơ dự án, v.v....  được HĐQT của Vietsoftware tạo điều kiện tách ra để thành lập với các cổ đông khác, đồng thời ứng ra các chi phí ban đầu, bao gồm khoản chi lương, mua sắm trang thiết bị, trong đó có cả chi tên miền tvanhilo.vn và các chi phí từ máy tính, bàn ghế, văn phòng. Điều này là do ban đầu, cổ đông Công ty Hilo chưa đến thời hạn góp vốn và đến tháng 3/2018 HĐQT mới chọn được Công ty Minh Đức – MST:0106713804 để đổi sang Công ty Cổ phần dịch vụ T-Van Hilo ngày nay.

Trong thời gian điều hành chung Công ty Cổ phần i-HTKK Vietsoftware và Công ty Cổ phần dịch vụ T-Van Hilo, xảy ra các xung đột về quan điểm kinh doanh và giao thẩm quyền cho đại lý, các nghi vấn xung đột lợi ích khi TGĐ điều hành chung hai công ty, rủi ro khi Tổng Giám đốc đứng người đại diện của Hilo nhưng thấy có nhiều hoạt động nhiều vay, mượn cá nhân Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đức Tùng đối với công ty không thông qua HĐQT của Công ty Hilo, dẫn đến Công ty thường xuyên không có tiền mặt để hoạt động, Tổng Giám đốc phải xin ứng tiền tạm thời nhiều lần từ Công ty Vietsoftware để ứng hoạt động ngắn hạn. Kế toán và Thủ quỹ cùng Chủ tịch HĐQT xé một số phiếu thu, phiếu chi và giấy nộp tiền qua ngân hàng liên quan đến hoạt động vay, mượn không báo cáo HĐQT, dẫn đến lệch quỹ tiền mặt và đổ lỗi cho TGĐ là người đại diện chịu trách nhiệm quản lý.

Đến tháng 9/2018, ông Tổng Giám đốc Công ty Hilo xin thôi việc và đề nghị rút vốn; tháng 01/2019, ông Giám đốc Kỹ thuật xin thôi và đề nghị rút vốn; tháng 10/2019 ông Giám đốc CNTT cũng xin thôi khỏi Công ty Hilo. Sau khi thôi TGĐ tại Hilo, về chuyên trách vị trí Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần i-HTKK Vietsoftware, TGĐ đã bàn giao hết trách nhiệm thuộc phạm vi quản lý và luôn sẵn sàng hỗ trợ Công ty Hilo, kể cả giới thiệu dự án khách hàng về Hilo.

Hiện tại, các khoản tiền mà Công ty Vietsoftware đã ứng trả cho TGĐ, Giám đốc CNTT, Giám đốc Kỹ thuật trong thời kỳ chuyển giao từ Vietsoftware sang Hilo, phía Vietsoftware báo các thành viên HĐQT Hilo thanh toán và đã được các thành viên HĐQT Hilo đồng ý bằng miệng nhiều lần, nhưng 02 năm nay vẫn chây ỳ thanh toán. Các khoản tạm ứng khác cho Công ty Hilo trong thời kỳ TGĐ Vietsoftware điều hành chung 02 Công ty được Kế toán và Thủ quỹ của Hilo ghi nhận, có chứng từ vẫn chưa được Công ty Hilo hoàn trả. Các chi phí tìm kiếm, giới thiệu khách hàng dự án từ Vietsoftware dành cho Hilo đã được HĐQT Hilo hứa miệng cho nhân viên, nay không có cơ sở để đòi.

Sau hơn 12 tháng, Công ty Hilo vẫn chây ỳ thanh toán, chúng tôi quyết định thu hồi nguồn lực tên miền, các dịch vụ công nghệ thông tin và dừng cung cấp các Webservice quan trọng cho hệ thống xuất hóa đơn và kinh doanh. Chúng tôi đã quyết định tiến hành khởi kiện ra Tòa án nhằm xác định lại số cổ phần hợp pháp trong Công ty Hilo, kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng (Ban Cơ yếu) tạm dừng cấp phép chữ ký số của Công ty Cổ phần dịch vụ T-Van Hilo do tranh chấp, xác định cổ phần của cổ đông sáng lập, vô hiệu một số Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty Hilo do không đúng thẩm quyền về cổ đông sáng lập khi ban hành ra Nghị quyết. Đồng thời, chúng tôi kiến nghị Bộ Tài chính (Tổng Cục thuế) xem xét thu hồi lại hợp đồng cung cấp dịch vụ T-Van, tạm dừng cấp phép Hóa đơn điện tử do Hilo sử dụng nguồn lực của chúng tôi trong việc cấp phép nhưng không trả nợ.

Phía Công ty Hilo đã đồng ý trả nợ một phần, nhưng hứa và không có hẹn ngày trả. Do vậy, hiện tại Công ty chúng tôi đang tiến hành thủ tục khởi kiện nhằm thu hồi nợ và xác định lại số cổ phần hợp pháp đã được chuyển khoản để đối trừ với các khoản nợ của Hilo, kiến nghị Tòa án, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính xem xét, tạm dừng công tác thẩm tra cấp phép cho đến khi có Quyết định của Tòa án đối với Công ty Cổ phần dịch vụ T-Van Hilo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan, tránh thiệt hại cho Cổ đông mới, các đối tác và khách hàng.

Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng, Cổ đông, Đối tác tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ra các quyết định, tránh thiệt hại không cần thiết trong thời gian chờ phán quyết của Tòa án.

Ban lãnh đạo Công ty kính báo để Quý Khách hàng, đối tác, cổ đông nắm được thông tin.

        Công ty Cổ phần iHTKK Vietsoftware